Her kan du som ungdom få nye møteplasser, sosial samhandling, læring og vekst. Det er Mjølkeråen skole står som står bak dette og kan tilby aktiviteter som passer for deg mellom  13 og 18 år.

Nyhet

UNG PÅ TOPPE

HVA GJØR VI

Vi planlegger en skate/BMX park på Toppe.

Gjennom Toppe borettslag har vi fått lov til å disponere den gamle grusbanen.